Going off-Grid och prepping

Vad betyder going-off grid och prepping och vad innebär det?

Going off-grid innebär i praktiken att man vill bli självförsörjande ur ett antal aspekter. Man är inte beroende av andra när det kommer till försörjning av elektricitet, vatten, mat, värme och bränsle. Det positiva är inte enbart att man inte är beroende utav andra allmännyttiga källor utan du minskar även ditt klimatavtryck och värnar om miljön. Ordet “prepping” kommer från engelskans “prepare” och betyder att vara förberedd.
Den svenska definitionen på begreppet kan vara krisberedskap, alternativt “förberedelse inför samhällskris”. En samhällskris kan definieras som extraordinära händelser eller en händelse som avger en stor påfrestning eller störning för samhället. Exempel på detta är corona pandemin, krigföring eller naturkatastrofer. Vid samtliga av dessa samhällskriser så kan det bli störningar och begränsningar av varor som vi omedvetet konsumerar stora mängder av i vår vardag och som är direkt avgörande för vår överlevnad.. Exempel på sådana varor är elektricitet, vatten, mat och bränsle. Om man är väl förberedd och har alternativ till dessa varor så uppstår inte samma panik när begränsningen uppstår och chanserna för överlevnad ökar markant. Här kommer några råd om vad som är smart att ha hemma samt hur man kan förbereda sig.

Vad krävs för att gå off-grid?

Det man först och främst måste tänka på är att fastigheter idag inte är konstruerade för att vara helt självförsörjande. För att bli självförsörjande måste du generera egen elektricitet så du har hushållsel samt värme till ditt boende. Ett populärt sätt att göra detta är via att sätta solpaneler på ditt hus, vanligaste stället är taket då detta oftast inte skyms. Utöver detta måste du vara extremt sparsam med hur du brukar din hushållsel.

Solpanel

Solpanel är en utav de mest effektiva och hållbara energikällorna vi har, och som dessutom inte avger något miljöfarligt avfall. Med hjälp utav solpaneler kan vi omvandla solens energi till förnyelsebar hushållsel och därmed dra ner på våra elkostnader. När solpanelen är installerad så har ditt hushåll en helt kostnadsfri källa till el som kommer vara i cirka 30 år, dessutom är du nu självförsörjande och inte beroende utav energibolagen och påverkas ej utav de ökade energipriserna.

Fördelar Nackdelar
På lång sikt sparar du massor utav pengar. I snitt tar det 10 år att betala av kostnaden för installation av solpanel, och solpanelens beräknade livslängd är ca 30 år. Kort sikt: kostsam investering, ca 150 000kr
Värdet på ditt hus/bostad ökar Solcellsbatteri är dyra, kostar ofta kring 40-100 000 kr.
Mer självförsörjande.
Påverkas ej utav ökade energikostnader, och slipper oron kring detta.
Minimalt underhåll
Bättre för miljön.
Med solpaneler minskar du ditt och hela familjens klimatavtryck.

Viktigt att kunna lagra elen

När du installerat dina solpaneler så är det viktigt att du har en källa där du kan lagra överflödig el. Det vanligaste sättet att göra detta är via hjälp utav batterier. Med hjälp av batterierna kan du spara den el som blir över från dagen till kvällen och natten. Något som många inte är medvetna om är att det är under natten/kvällen som vi förbrukar den mesta av våran el. Om man då sparar överflödig el i batterierna kan denna användas vid ett senare tillfälle.

Var smart i din energiförbrukning

Kanske det mest effektiva sättet att minska din energiförbrukning är att ge dig själv en tankeställare på vad du kan göra för att dra ner just din elkonsumtion. Nedan följer en lista på vad vi tycker man ska tänka på:

 • Köp lågenergilampor istället för vanliga glödlampor. Lågenergilampan drar 80% mindre elektricitet och håller tio gånger så länge som en vanlig.
 • Använd timer på lampor och dylikt i hemmet.
 • Investera i grenuttag med strömbrytare så du kan stänga av TV och radio helt och håller när du lämnar hushållet.
 • Använd energisparläge på telefon, Ipad och dator. Så slipper du ladda lika ofta.
 • Byt ut gamla vitvaror mot nya. Nya vitvaror drar extremt mycket mindre jämfört med gamla.
 • Fyll diskmaskin och tvättmaskin till max innan du kör dem.
 • Hängtorka tvätt om möjligt. Torktumlare drar fyra gånger så mycket som tvättmaskin.

Investera i ett bra reservelverk

Några allmänna råd att tänka på vid anskaffning av reservelverk är att elverken ofta är små och byggda för att driva några arbetslampor eller enklare verktygsmaskiner. Tänk därför på att du inte kan använda reservelverken för att ersätta de befintliga som du brukar använda dig utav. Moderna apparater är oftast konstruerade för att matas via stabila elnät och därför finns risken att reservelverket inte klarar av att hålla dessa igång. Du kan alltså inte fortsätta konsumera elektricitet som vanligt bara för att du införskaffat dig ett reservelverk, tanken är att elverket ska hålla de mest essentiella maskinerna igång.

Vilket reservelverk ska jag ha?

Vilket reservelverk som du ska köpa kan kännas som en djungel. Men försök att hitta ett som passar just dina behov och som har den kapaciteten som dina behov kräver. Vilka elektriska utrustningar har du? Vilken kapacitet kräver dem tillsammans? En annan sak som är viktig att tänka på är vilken sorts fas det är på utrustningen som elverket ska driva. Om det är trefas på utrustningen så måste även reservelverket hantera trefas och då begränsas dina val avsevärt. Ställ dig själv åtminstone dessa tre frågor:

 • Vilken utrustning har jag som kräver elektricitet?
 • Hur länge åt gången behöver denna utrustningen tillgång till elektricitet?
 • Klarar jag mig med enfas eller behöver jag trefas?

Detta reservelverk rekommenderar vi!

Atlas Copco P3000

Atlas copco P3000 är ett rubust och kompakt elverk med en mycket trovärdig motor som är avsedd för personligt bruk men fungerar även utmärkt att använda för lättare jobb på byggarbetsplatsen. Dess kompakta design gör det möjligt att på ett enkelt sätt transportera och använda maskinen. P3000 är ett elverk på 2,3KV och har en tankvolym på cirka 15L.
Egenskaper:

 • Bränsle: AC200FA bensin
 • Bränsletankens kapacitet: 15 liter
 • Drifttid: Cirka 11 timmar(utan påfyllning av bränsle)
 • Ljudvolym: Cirka 70 dB
 • Storlek: 590x430x480 mm
 • Vikt: Ca 50 kg
Köp här

Var ska reserv elverket placeras?

Placeringen av ditt reservelverk kan också bli en avgörande faktor för vilket som passar just dig bäst. Tänk efter vilken miljö som verket ska stå i. Många reservelverk behöver kylning och dessutom ger många ifrån sig ljud och avgaser. På Grund av dessa faktorerna så placeras ofta verken utomhus och exponeras därför ofta av väder och vind. Det man dock måste tänka på är att många reservelverk inte är skapta för att utsättas för sådana förhållande och därav skadas eller till och med går sönder. Placera därför inte verket på en plats helt utan skydd för vind och nederbörd utan försök att hitta en plats där den står lättillgänglig men samtidigt skyddad mot kraftig nederbörd och vind.

Hur fungerar det?

En viktig sak att tänka på är att reservelverket inte kan gå hela tiden. Det måste stänga av och svalna med jämna mellanrum. Vid dessa tillfällen är det också bra att se till så att det finns bränsle och smörjolja, om inte så fyll på. Tänk dock på att tvåtakts- och fyrtaktsmotorer INTE fungerar på samma sätt när det kommer till underhåll med olja. I tvåtaktsmotorer så fyller du på oljan med bränslet och i fyrtaktsmotorer så fyller du på oljan första gången du startar i en separat behållare. Fyll sedan på denna behållare kontinuerligt så den inte går torr.
Tips:Ett reservelverk behöver både bränsle och smörolja. Se till att alltid ha detta hemma, annars fungerar inte verket.

Många reservelverk startas genom ett startsnöre eller elstart(vissa elverk med elstart har även startsnöre). För att starta ett verk med startsnöre krävs en del träning men även en hel del styrka. Tänk också på att det oftast är svårare att dra igång ett reservelverk som går på diesel jämfört med ett på bensin. Se därför till att alla som potentiellt ska använda verket också kan starta det. Om du har elstart på ditt verk så se alltid till så att startbatterierna är laddade. När verket väl är igång så finns det olika indikeringslampor, reglage och instrument som kan vara bra att hålla koll på(dessa skiljer sig åt beroende på märke och modell). Förklaring och beskrivning av samtliga reglage, indikieringslampor och instrument ska vara väl beskrivna i instruktionsboken. Läs därför alltid igenom denna med potentiella brukare av verket.
Tips: Många ytor på verket blir heta och kan orsaka brännskador, var därför alltid försiktig vid användning.

Underhåll

Tänk på att du regelbundet måste underhålla och se över ditt reservelverk och se till så att allt fungerar som det ska. Detta är en process som många skippar men som kan resultera i att verket inte startar eller levererar den fulla kapaciteten som det kan. Nedan finns en lista över saker som är bra att se över vid underhåll av ditt reservelverk:

 • Töm förgasaren på gammal bensin. Gammal bensin i förgasaren kan leda till att ditt reservelverk inte startar som det ska.
 • Oljan i motorn ska bytas med jämna mellanrum. Oljan kan bli smutsig samt att tilläggs ämnena i oljan kan bli gamla och detta resulterar i att oljan smörjer sämre än vad den borde.
 • Byt filter och tändstift. Alternativt se åtminstone över dessa saker på ditt verk så att de fungerar som dem ska
 • Förebygg rostangrepp. Smörj regelbundet cylindrar med olja och övriga metalldelar med fett för att förebygga rost.
 • Startbatterierna behöver underhållsladdning.
Publicerat den
Kategoriserat som Verktyg

av mikael

Jag heter Micke och driver flera hemsidor som handlar om bygg (husgrunder.com, poolmicke.se, attefallshus.se mfl). Under mina drygt 10 år med att sprida kompetens på nätet så har jag kommit över mängder med verktyg. Dessa recensioner försöker jag samla under mekaren.se